Dịch vụ

 • Tư vấn, thiết kế , thi công
  • Tư vấn thiết kế loại sơn, màu sơn phù hợp với yêu cầu khách hàng
  • Tư vấn thiết kế sửa chữa, xây mới nhà
  • Tư vấn thiết kế nội thất
  • Hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp xử lý sự cố
 •  Kinh doanh hóa chất
  • Các loại màu dùng trong sơn nước, nhuộm,..
  • Các loại hóa chất trong sơn