POMAC NO.4 : SƠN LÓT KHÁNG KIỀM

Sản phẩm là sơn lót nội thất cao cấp chống kiềm hoá, tang cường khả năng chống thấm, đồng thời giữ lớp sơn phủ dc bền lâu trong mọi điều kiện.Sử dụng sơn lót kháng kiềm POMAC NO.4 trước khi thi công
lớp phủ sẽ giúp ngôi nhà bạn bền đẹp dài lâu.

Danh mục: Tag: