POMAC NO.2: SƠN SIÊU TRẮNG

Dòng sơn sử dụng công nghệ tăng trắng POMA-WHITE của POMAC giúp màu sơn có màu trắng vượt trội, thích hợp với những công trình với thiết kế lấy ánh sáng làm chủ đạo.

Danh mục: